Program Pricing (เครื่องมือกลุ่มยกกระชับ) - Lifting

Programs (เครื่องมือกลุ่มยกกระชับ)

3D (Phono)
1 ครั้ง ราคา 1,800.-
10 แถม 3 ราคา 18,000.-

Legend Pro+
TriplusDMA (ผิวหน้า)
1 ครั้ง ราคา 6,400.- / ลด 20% (ราคาทดลองครั้งแรก) จากราคา 8,000.-
10 ครั้ง ราคา 40,000.- รับ Gift Voucher 5,000.-

Hybrid Energy (ผิวหน้า)
6 ครั้ง ราคา 60,000.-
- แถมอาหารผิว GFT 12 ครั้ง
- แถม Cryo+ 6 ครั้ง
รับ Gift Voucher 15,000.-
12 ครั้ง ราคา 100,000.-
- แถมอาหารผิว GFT 24 ครั้ง
- แถม Cryo+ 12 ครั้ง
- รับ Gift Voucher 40,000.-

Hybrid Energy+TriplusDMA (ผิวหน้า)
6 ครั้ง ราคา 80,000.-
- แถมอาหารผิว GFT 12 ครั้ง
- แถม Cryo+ 12 ครั้ง
- รับ Gift Voucher 25,000.-
12 ครั้ง ราคา 120,000.-
- แถมอาหารผิว GFT 24 ครั้ง
- แถม Cryo+ 12 ครั้ง
- รับ Gift Voucher 40,000.-

Quick Face Lift
ราคา 60,000.-
ได้รับสิทธิ์เลือก ฟรี!
-Thermi Smooth 4 ครั้ง (มูลค่า 19,600.-)
-Turbo Freeze 4 ครั้ง (มูลค่า 19,600.-)
-Pico 1 ครั้ง (มูลค่า 15,000.-)

UltraformerIII
1 ครั้ง ราคา 30,000.-
3 ครั้ง ราคา 60,000.- ฟรี Gen หัว 2.0 mm. 1 ครั้ง (มูลค่า 15,000.-)
ได้รับสิทธิ์เลือก ฟรี! (คอร์สใดก็ได้ราคาไม่เกิน 20,000.-)
หรือ Gift Voucher (มูลค่า 15,000.-)
หรือ ซื้อ TrilplusDMA 10 ครั้ง ราคา 20,000.-
หรือ ซื้อ Gen3 หัว 2.0 mm. 7 ครั้ง ราคา 50,000.- แถม อาหารผิว GFT 18 ครั้ง (มูลค่า 45,000.-)

Thermi Smooth
1 ครั้ง ราคา 4,900.-
3 ครั้ง ราคา 9,000.-
5 ครั้ง ราคา 12,500.-
10 ครั้ง ราคา 22,000.-

Thermi Tight
1 จุด ราคา 49,000.-
3 จุด ราคา 75,000.-

GenIII Transform (TIP2) แถม Oxy+Mask
1 ครั้ง ราคา 15,000.-
4 ครั้ง ราคา 45,000.-
7 ครั้ง ราคา 60,000.-

V-max Hifu
ราคา (หน้า)
1 ครั้ง ราคา 4,900.- / ลด 30% (ราคาทดลองครั้งแรก) จากราคา 7,000.-
4 แถม 2 ราคา 28,000.- รับ Gift Voucher 4,000.-
ราคา (ตัว)
1 ครั้ง ราคา 7,000.-/ ลด 30% (ราคาทดลอง) จากราคา 10,000.-
4 แถม 2 ราคา 40,000.- รับ Gift Voucher 9,000.-

Turbo Freeze
ราคา (หน้า)
1 ครั้ง ราคา 4,165.-/ ลด 15% (ราคาทดลองครั้งแรก) จากราคา 4,900.-
3 ครั้ง ราคา 9,000.-
5 ครั้ง ราคา 12,500.-
10 ครั้ง ราคา 22,000.-
ราคา (ตัว)
1 ครั้ง ราคา 8,500 / ลด 15% (ราคาทดลองครั้งแรก) จากราคา 10,000.-
4 แถม 2 ราคา 40,000.- รับ Gift Voucher 9,000.-