ป้องกันการเกิดโรคที่เกี่ยวเนื่องมาจากความเสื่อมของเซลล์ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด

ช่วยให้บาดแผลหลังจากการผ่าตัดหรือเกิดการบาดเจ็บหายเร็วขึ้นและลดการเกิดแผลเป็น


1 ขวด ราคา 8,000.-
10 ขวด ราคา 71,100.- ฟรี Gift Voucher 10,000.-
20 ขวด ราคา 113,760.- ฟรี Gift Voucher 20,000.-