1,500.00 ฿

เทคโนโลยี Lopo-Shield ป้องกันแสง HEV หรือ แสงพลังงานสูง High Energy Visible จากหน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์